โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นาง รชยา สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดโบราณาราม ได้กล่าวโอวาท และมอบวุฒิบัตรการสำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ