โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

คริสต์มาส กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

คริสต์มาส โรงเรียนวัดโบราณาราม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยท่านผู้อำนวยการ รชยา สุโพธิ์ และคณะคุณครู ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 บรรยกาศภายในงานมีการแสดงของนักเรียน และการแลกของขวัญเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุข ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยโดยมีมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกัน COVID – 19 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

คริสต์มาส คริสต์มาส