โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ค่ายลูกเสือ สำรองเดินทางไกล ปีการศึกษา 2562

ค่ายลูกเสือ สำรองเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดโบราณาราม ได้จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ สำรองเดินทางไกล ให้แก่นักเรียน ได้ฝึกการใช้ชีวิตและเดินทางไกล

ค่ายลูกเสือ ค่ายลูกเสือ