โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ตักบาตร วันเข้าพรรษา

ตักบาตร วันเข้าพรรษา เนื่องจากวันเข้าพรรษา ทางโรงเรียนวัดโบราณาราม ได้จัดกิจกรรมตักบาตร ให้นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนวัดโบราณาราม ได้ตักบาตรในวันเข้าพรรษา ให้แก่พระภิกษุ

ตักบาตร ตักบาตร