โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ประกันภัย การตรวจสอบการประกันภัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธ

ประกันภัย

ประกันภัย การตรวจสอบการประกันภัย หากสำนักงานของคุณมีระบบเพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะไม่ได้รับการปฏิเสธเหล่านี้ ใครบางคนก็จะรู้ การปฏิเสธการประกันภัยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการตรวจสอบข้อมูลผลประโยชน์ การประกันภัยก่อนให้บริการ การปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุด อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ ขั้นตอนหรือบริการทางการแพทย์บางอย่าง อาจกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการให้บริการ

การอ้างสิทธิ์ถูกปฏิเสธ เนื่องจากขั้นตอนหรือบริการของผู้ป่วย ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้สูญเสียรายได้อย่างมีนัยสำคัญ และไม่ควรมองข้าม แม้ว่าสถาบันทางการแพทย์ส่วนใหญ่ จะให้บริการตรวจสอบผู้ป่วยได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังไม่มีหลักประกันว่า ทุกบัญชีจะผ่านแผนกเคลมของบริษัทประกัน ด้วยค่าเบี้ยประกันได้

สำนักงานการแพทย์ ต้องการความพยายามเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่า มีการใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียรายได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ในวันที่ให้บริการนี้ ความคุ้มครองสิ้นสุดลง หรือสมาชิกไม่มีสิทธิ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการ ในการตรวจสอบสิทธิ์การประกันของผู้ป่วยทุกครั้งที่ให้บริการ ข้อมูลการประกันภัย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

แม้กระทั่งสำหรับผู้ป่วยทั่วไป การตรวจสอบผลประโยชน์การประกัน ก่อนให้บริการ สามารถเข้าใจสำนักงานแพทย์ได้ หากความคุ้มครองของผู้ป่วยมีการใช้งานหรือสิ้นสุด สามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลการประกันที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น หรือเพื่อระบุผู้ป่วยเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเอง การไม่ครอบคลุมการให้บริการ บริษัท ประกันภัย และกรมธรรม์แต่ละกรมธรรม์ จะแตกต่างกันไป ตามบริการทางการแพทย์ที่บริษัทคุ้มครอง

ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนหรือบริการ เป็นการบริการลูกค้าที่ดี ที่จะเข้าใจผู้ป่วยของคุณ และพวกเขาอาจต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ด้วยวิธีนี้ ผู้ป่วยของคุณสามารถตัดสินใจได้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องถูกจับเป็นเงินก้อนโตโดยไม่รู้ตัว บริการที่ยกเว้นหรือไม่ครอบคลุม หมายถึง บริการของสำนักงานแพทย์บางอย่าง ที่ไม่รวมอยู่ในการประกันสุขภาพของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะต้องจ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับบริการเหล่านี้

นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญ ในการติดต่อประกันของผู้ป่วย ก่อนให้บริการ หากลูกค้าไม่ทราบว่า อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ การเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ไม่รับประกัน จะเป็นการบริการลูกค้าที่ไม่ดี ผลประโยชน์สูงสุดของบริการ ผู้จัดการสำนักงานแพทย์ การปฏิเสธประเภทนี้มักใช้กับการเข้ารับการตรวจในสำนักงาน หรือโรงพยาบาลเป็นประจำเท่านั้น เช่น การทำกายภาพบำบัด บริการด้านสุขภาพเชิงพฤติกรรม

หรือบริการเกี่ยวกับไคโรแพรคติก เป็นต้น ประกันส่วนใหญ่จำกัดจำนวนการเข้าชมที่พวกเขาอนุญาตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากคุณแน่ใจว่า ได้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยแล้ว คุณสามารถระบุวิธีการชำระเงินแบบต่างๆได้ ดูเหมือนจะไม่ละเอียดอ่อน ที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วยบางราย เพื่อรับเงินจากผู้ป่วย แต่ต้องเข้าใจว่าการรักษาพยาบาลต้องใช้เงินทุน แม้ว่านี่อาจเป็นหัวข้อที่ยุ่งยาก แต่การเก็บเงินล่วงหน้าจากผู้ป่วย เป็นประเด็นที่จำเป็น ที่ต้องได้รับการแก้ไข

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์ เมื่อผู้ป่วยถึงกำหนดการผ่าตัดแล้ว กระบวนการตรวจสอบประกันก็จะเริ่มขึ้น หากบริษัทประกันภัยจำเป็นต้องอนุมัติขั้นตอน โปรดติดต่อสำนักงานแพทย์ทันที เพื่อตรวจสอบว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ หากสำนักงานแพทย์ได้รับอนุญาต ให้ขอหมายเลขอนุญาตจากแพทย์ หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้องของบริษัทประกันภัย เพื่อขอรับหมายเลขอนุญาต

ยังเป็นความคิดที่ดี ที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลของพวกเขาตรงกับบันทึกของคุณ หากสำนักงานแพทย์ไม่อนุญาต โปรดแจ้งด้วยความสุภาพ และต้องได้รับก่อนผู้ป่วย จึงจะเข้ารับการผ่าตัดได้ โดยปกติแพทย์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้เป็นอย่างดี พวกเขาต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีที่สุด และจะไม่ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อความสามารถในการดำเนินการตามขั้นตอน ติดตามผลกับบริษัทประกันภัยได้ตลอดเวลา

หากเป็นไปได้โปรดขอแฟกซ์ที่ได้รับอนุญาต สำหรับบันทึกของคุณ คุณอาจต้องการมันในภายหลัง หากโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการเพิ่มบางอย่างในนาทีสุดท้าย โปรดติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุด เพื่อเพิ่มการเปลี่ยนแปลงในการอนุมัติ บริษัทประกันภัยบางแห่ง อนุญาตให้แจ้งการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงภายใน 24 ชั่วโมง

ค่าปรับการสูญเสียคืออะไร อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการปรับค่าสินไหมทดแทน คือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และแก้ไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันภัยในการตรวจสอบ และแก้ไขการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แม้ว่าค่าธรรมเนียมการปรับค่าสินไหมทดแทนจะลดผลกำไรของบริษัทประกันภัยลง แต่ก็จ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เป็นการฉ้อโกง

ต้นทุนการปรับปรุงการสูญเสีย มีสองประเภท ที่จัดสรรและไม่ได้ปันส่วน ต้นทุนที่จัดสรร คือต้นทุนที่สะสมระหว่างการตรวจสอบ การเรียกร้องที่ใช้งานอยู่ ต้นทุนที่ไม่ได้ปันส่วน คือต้นทุนที่เกิดจากต้นทุนค่าที่ต้องตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงความสูญเสียบางอย่าง สามารถชดเชยได้ โดยบริษัทประกันภัย โดยกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการปรับการสูญเสีย ทำงานอย่างไร อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ เมื่อบริษัทประกันได้รับการเรียกร้องจะไม่เปิดสมุดเช็คที่ปลอดภัยทันที พวกเขาทำการตรวจสอบสถานะของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่า จำนวนเงินชดเชยที่ผู้เอาประกันภัยร้องขอนั้นถูกต้อง พวกเขาส่งผู้ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเกิดขึ้น การไม่ตรวจสอบอาจส่งผลให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจากการฉ้อโกง

 

 

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม >> โรคหัวใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจอธิบายได้ดังนี้