โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ประเพณีชักพระบก

ประเพณีชักพระบก 29 มีนาคม 2564 นาง รชยา สุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดโบราณาราม ร่วมกิจกรรม ประเพณีชักพระบก หนึ่งเดียวในพิปูน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ประเพณีชักพระบก