โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

วิธีห้ามเลือด ที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเลือดมากควรทำอย่างไร

วิธีห้ามเลือด ในสภาวะของสงครามขนาดใหญ่ หรือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการอพยพผู้บาดเจ็บ กลุ่มผู้บาดเจ็บต่อไปนี้ ซึ่งได้รับความเสียหายบริเวณแขนขา จะมีความโดดเด่นใน omedb ในระหว่างการคัดแยกแบบเลือกสรร โดยไม่มีการหยุดมีเลือดออกด้วยสายรัดที่ใช้ ผู้บาดเจ็บที่มีเลือดออกไม่หยุดและสวมสายรัดอันดับแรก ให้ส่งไปยังห้องแต่งตัวสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสหรือห้องผ่าตัด และดำเนินการตามข้อบ่งชี้เร่งด่วน หากผู้บาดเจ็บเหล่านี้เสียเลือดมากอย่างเฉียบพลัน

การดูแลอย่างเข้มข้นจะดำเนินการ ระหว่างการเตรียมการผ่าตัดและควบคู่ไปกับการผ่าตัด ได้รับบาดเจ็บเลือดหยุดไหลได้อย่างน่าเชื่อถือ ผ้าพันแผลกดทับ แทมพอเนดที่แผลแน่น ขาดเลือดจากแขนขาที่ไม่ได้รับการชดเชยและผู้บาดเจ็บ ซึ่งแขนขากลายเป็นเนื้อตาย เนื่องจากการกดทับด้วยสายรัดเป็นเวลานาน จะถูกส่งไปยังห้องผ่าตัดหรือห้องแต่งตัว ในสถานที่ที่สองเพื่อดำเนินการตามข้อบ่งชี้เร่งด่วน แนะนำให้อพยพผู้บาดเจ็บด้วยการขาดเลือดชดเชย

โดยไม่มีประวัติเลือดออก โดยมีเลือดออกเป็นจังหวะ โดยไม่มีการคุกคามของเลือดออก โดยมีเนื้อร้ายขาดเลือดของแขนขาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องใช้สายรัดหลังจากให้ความช่วยเหลือ ในการคัดแยกและการอพยพ แผนกสำหรับการผ่าตัดรักษาจนถึงขั้นตอนของการดูแลเฉพาะทาง จำเป็นต้องมีสายรัดที่มาพร้อมและใช้ชั่วคราว เมื่อทำการผ่าตัดในชายที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีความเสียหายต่อเส้นเลือดหลัก ในการหยุดเลือดขั้นสุดท้ายจะแสดงขึ้นพร้อมกับการฟื้นฟู

วิธีห้ามเลือด

การแจ้งชัดของหลอดเลือดหลัก ด้วยการเย็บด้านข้างหรือเป็นวงกลม ข้อห้ามสำหรับการผ่าตัดสร้างใหม่คือ ภาวะขาดเลือดที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ มีการตัดแขนขา หากเป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นฟูหลอดเลือดแดงหลัก ที่เสียหายในผู้บาดเจ็บด้วยการขาดเลือดขาดเลือด ที่ไม่ได้ชดเชยในที่สุดจะใช้อวัยวะเทียมของหลอดเลือดชั่วคราว ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดเลือดขาดเลือด ที่ได้รับการชดเชยอาจทำลิเกชั่นหลอดเลือดแดง ในกรณีที่มีปัญหาทางเทคนิคที่สำคัญ

ในการหยุดเลือดไหลจำนวนมากจากเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่อยู่ลึก การหยุดเลือดชั่วคราว โดยการกดทับอย่างแน่นหนา ของบาดแผลเป็นที่ยอมรับได้เพื่อช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ วิธีห้ามเลือด ไหลนี้เป็นอันตราย โดยการสร้างข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาของการติดเชื้อที่ไม่ใช้ออกซิเจน เมื่อใช้ขาเทียมชั่วคราวของหลอดเลือดแดงหรือกดทับแผลแน่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกนำออกจากช็อกจะต้องอพยพโดยด่วน โดยการขนส่งทางอากาศ

โดยพาไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทาง ส่วนที่เหลือของผู้บาดเจ็บ จากการบาดเจ็บของหลอดเลือด จะถูกอพยพหลังจากการรักษาเสถียรภาพ การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้บาดเจ็บ ด้วยความเสียหายต่อหลอดเลือด ในการสู้รบมีให้ใน MVG ระดับที่ 1 โดยที่ในระหว่างการส่งตัวผู้บาดเจ็บครั้งแรก จะมีการคัดแยกทางการแพทย์ออกเป็นกลุ่มข้างต้นอย่างเร่งด่วน และเร่งด่วนแล้วจึงล่าช้า มีการดำเนินการ อย่างไรก็ตามการดำเนินการเหล่านี้ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

ปริมาณที่ละเอียดถี่ถ้วนและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใหม่ การวินิจฉัยหลอดสวนหลอดเลือด การสร้างหลอดเลือดใหม่ที่ซับซ้อน การแทรกแซงเอ็นโดวาซอลซึ่งช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ ของการบาดเจ็บได้อย่างมาก หลังจากผ่านไป 2 ถึง 3 วัน ผู้บาดเจ็บจะถูกเคลื่อนย้าย เพื่อรับการดูแลภายหลังไปยังสถาบันการแพทย์ในระดับที่ 2 ถึง 3 ในสงครามขนาดใหญ่โรงพยาบาลศัลยกรรมทั่วไปและบาดแผลทางใจ พร้อมกับการแตกหักของกระดูกยาว

ซึ่งจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จากความเสียหายต่อหลอดเลือด ซึ่งเสริมด้วยกลุ่มศัลยกรรมหลอดเลือด เพื่อดำเนินการผ่าตัดหลอดเลือดโป่งพอง ที่กระทบกระเทือนจิตใจ เส้นเลือดฝอยตีบเช่นเดียวกับการฟื้นฟูหลอดเลือดตีบที่มีผ้าพันแผล ลิ่มเลือดอุดตันและมีนัยสำคัญทางโลหิตวิทยา ด้วยการพัฒนาของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำไม่เพียงพอเรื้อรัง ผู้บาดเจ็บจะถูกอพยพโดยเร็วที่สุด ไปยังแผนกหลอดเลือดเฉพาะของ TGZ

การบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย อุบัติการณ์โดยรวมของความเสียหาย ของเส้นประสาทส่วนปลายอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในบรรดาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการบาดเจ็บจากการผ่าตัดต่อสู้ การบาดเจ็บของเส้นประสาทไม่ได้นำไปสู่ผลที่คุกคามถึงชีวิต แต่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการทำงานของการบาดเจ็บ ตามแนวคิดสมัยใหม่ ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการรักษาอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทส่วนปลายจะเกิดขึ้นได้ ฟื้นตัวภายใน 3 สัปดาห์แรกหลังได้รับบาดเจ็บ

โดยศัลยแพทย์ระบบประสาท โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ปฏิบัติการ และเครื่องมือจุลศัลยกรรม ในสภาวะที่การอักเสบในแผลทรุดตัวลงอย่างสมบูรณ์ คำศัพท์และการจำแนกประเภท ของการบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย มีกระสุนปืน กระสุน บาดแผลกระสุนปืน MVR และการบาดเจ็บที่ไม่ใช่กระสุนปืน บาดแผลที่ไม่ใช่กระสุนปืนและการบาดเจ็บแบบปิด ของเส้นประสาทส่วนปลาย ด้วยบาดแผลจากกระสุนปืนและบาดแผลที่ไม่ใช่กระสุนปืน

อาจเกิดการแตกร้าวทางกายวิภาค ของลำตัวเส้นประสาทอย่างสมบูรณ์ การแตกร้าวทางกายวิภาคบางส่วนของลำตัวเส้นประสาท และความเสียหายของเส้นประสาทภายในลำต้น อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการแตกทางกายวิภาคอย่างสมบูรณ์ ความต่อเนื่องของเส้นใยทั้งหมดของเส้นประสาทส่วนปลายจะหยุดชะงัก อาจพังได้ถ้าถูกขัดจังหวะ การรวมกลุ่มของเส้นประสาทที่แตกต่างกัน จากบางส่วนไปจนถึงส่วนใหญ่ ด้วยการบาดเจ็บภายในก้านอีพินูเรียม

อาจไม่เสียหายหรือเสียหายเล็กน้อย แต่การนำไปตามมัดของเส้นประสาทนั้นบกพร่อง ในระดับหนึ่งหรืออย่างอื่น การบาดเจ็บดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบด้านข้าง ระหว่างบาดแผลกระสุนปืน การบาดเจ็บของเส้นประสาทแบบปิดนั้น แบ่งออกเป็นการถูกกระทบกระแทก ฟกช้ำ การกดทับ การแตกของเส้นประสาทบางส่วนและทั้งหมด พวกมันถูกพบในกระดูกหัก รอยฟกช้ำและการเคลื่อนของแขนขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของความเสียหายของเส้นประสาท การนำของลำตัวเส้นประสาทแตกทั้งหมดหรือบางส่วน เกิดขึ้นพร้อมกับความผิดปกติของการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน ความผิดปกติของความไวและการทำงาน ของระบบประสาทอัตโนมัติ ในบางพื้นที่ทางกายวิภาค

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ : เทคโนโลยี ที่ข่วยในเรื่องความงาม อายุยืน และอื่นๆ