โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ไทรอยด์ อาการของโรคไทรอยด์ตรวจได้ด้วยวิธีการใดในทางการแพทย์

ไทรอยด์

ไทรอยด์ ก้อนต่อมไทรอยด์จะพบได้เฉพาะระหว่างการตรวจร่างกายในโรงพยาบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยจำนวนมากไม่เข้าใจความหมายของก้อนดังกล่าว และมักถามคำถามเกี่ยวกับก้อนไทรอยด์เช่น ผลที่ตามมาคืออะไร ต้องการการรักษาหรือไม่ เพราะกลัวจะส่งต่อไปยังครอบครัว หรือเพื่อนได้หรือไม่

คนส่วนใหญ่กังวลมากเกินไป ก้อนไทรอยด์ ส่วนใหญ่เป็นเพียงสัญญาณทางกายภาพ และการมีอยู่ของมันไม่สมเหตุสมผล ก้อนไทรอยด์ตามชื่อหมายถึง มวลในต่อมไทรอยด์ ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยการกลืน ดังนั้น จึงสามารถแยกแยะความแตกต่างของก้อนที่เกิดขึ้น หรือก้อนอื่นๆ ที่คอ ก้อนต่อมไทรอยด์ส่วนใหญ่ จะพบโดยอัลตราซาวนด์สีปากมดลูก ในระหว่างการตรวจร่างกาย ซึ่งไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต

ก้อนต่อม ไทรอยด์ เป็นเพียงสัญญาณจากบางมุมมอง หลายๆ โรค สามารถทำให้เกิดก้อนต่อมไทรอยด์ได้เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน เนื้องอกของต่อมไทรอยด์ ต่อมไทรอยด์อักเสบเป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหลายก้อน แต่หากมีก้อนเดียวต้องระวัง เนื่องจากมะเร็งต่อมไทรอยด์ มักเป็นก้อนเนื้อต่อมไทรอยด์เพียงก้อนเดียว

การทำงานของต่อมไทรอยด์ หน้าที่หลักของต่อมไทรอยด์คือ การสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอยด์ และควบคุมการเผาผลาญของร่างกาย อาหารประจำวันของคนโดยเฉลี่ย มีสารประกอบไอโอดีนอนินทรีย์ประมาณ 100 ถึง 200 ไมโครกรัม ซึ่งดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางเดินอาหาร และดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสำหรับต่อมไทรอยด์ ไอโอดีนที่สะสมในต่อมมีประมาณ 1 ใน 5 ของทั้งร่างกาย

หลังจากที่ไอโอไดด์เข้าสู่เซลล์ โดยการกระทำของออกซิเดส ไอโอดีนที่ออกฤทธิ์จะถูกสร้างขึ้น และจับกับกลุ่มไทโรซีนบนโมเลกุลไทโรโกลบูลินในช่องเซลล์เกลียอย่างรวดเร็ว ไทรอกซินทีเซลล์ ถูกกำจัดไอโอดีนในเนื้อเยื่อส่วนปลายเพื่อสร้างทีเซลล์3 ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่แข็งแกร่ง

ไอโอดีนที่นำออก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นในภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน ซึ่งจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาวะไทรอยด์ทำงานนั้นต่ำกว่าปกติ การหลั่งของไทโรซีนนั้น สามารถหลั่งโดยเซลล์ต่อมใต้สมอง และฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง ถูกควบคุมโดยระบบอะดีนีลิลไซเคลส ที่หลั่งโดยไฮโปทาลามัส ซึ่งสร้างแกนไฮโปทาลามัส ต่อมใต้สมอง ต่อมไทรอยด์ และควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์

เมื่อไทรอยด์ฮอร์โมนหลั่งมากเกินไป ไทรอยด์ฮอร์โมนจะกระตุ้นไฮโปทาลามัส และต่อมใต้สมอง ยับยั้งอัตราการเผาผลาญสารอาหาร ที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมอง เพื่อให้บรรลุผลของการลดการหลั่งของฮอร์โมนไทรอยด์นี้ การตรวจต่อมไทรอยด์ การตรวจสอบคือ ควรสังเกตขนาดและความสมมาตรของต่อมไทรอยด์

การปรากฏของต่อมไทรอยด์ในคนปกติจะไม่เด่นชัด และในเพศหญิง อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงวัยแรกรุ่นระหว่างการตรวจ ให้ผู้สอบทำท่ากลืน จะเห็นได้ว่า ต่อมไทรอยด์เคลื่อนตัวขึ้นไปพร้อมกับการกลืน หากระบุได้ยาก ให้ผู้ตรวจสอบเอามือทั้งสองข้างหนุนหมอน แล้วหันหลังกลับ และสังเกตอีกครั้ง

การคลำคอคอดต่อมไทรอยด์ คอคอดต่อมไทรอยด์ตั้งอยู่ด้านหน้าของวงแหวนหลอดลมที่ 2 ถึง 4 ด้านล่างกระดูกอ่อน สามารถแล้วใช้นิ้วโป้ง แล้วใช้นิ้วชี้แตะขึ้นจากรอยบากบนกระดูกอก จะสัมผัสได้ถึงเนื้อเยื่ออ่อนของหลอดลมหน้า และตัดสินว่า มีความหนาหรือไม่ เมื่อกลืนลงไป จะสัมผัสได้ถึงเนื้อเยื่ออ่อนๆ ใต้นิ้วมือ สามารถดูว่า มีการเจริญเติบโต และมีลักษณะเป็นก้อนหรือไม่

กลีบด้านข้างของต่อมไทรอยด์ นิ้วโป้งข้างหนึ่งกดที่ด้านหนึ่งของกระดูกอ่อนของต่อมไทรอยด์ หากความดันหลอดลมไปทางด้านตรงข้าม หรือนิ้วชี้และนิ้วกลางของมืออีกข้าง ดันกลีบด้านข้างของต่อมไทรอยด์ไปข้างหน้า ที่ขอบด้านหลังขอ งกล้ามเนื้อสเตอโนไคลโดมัสตอยด์ที่ตรงกันข้าม และนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบนในระหว่างการคลำ

ที่ขอบด้านหน้าของกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์ สามารถร่วมมือกับการกลืน และทำการตรวจซ้ำ เพื่อคลำต่อมไทรอยด์ที่ถูกผลัก ใช้วิธีการเดียวกันนี้ เพื่อตรวจสอบต่อมไทรอยด์อื่นๆ ซึ่งคล้ายกับการคลำด้านหน้า นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือข้างหนึ่งกดที่ด้านหนึ่ง ของกระดูกอ่อนของต่อมไทรอยด์ เพื่อดันหลอดลมไปทางด้านตรงข้าม และนิ้วหัวแม่มือของอีกมือหนึ่ง ดันต่อมไทรอยด์ไปข้างหน้า ที่ขอบด้านหลังของกล้ามเนื้อ

นิ้วและนิ้วกลางคลำต่อมไทรอยด์ที่ขอบด้านหน้า ให้ความร่วมมือในการกลืนและตรวจซ้ำ ใช้วิธีการเดียวกันนี้ เพื่อตรวจสอบต่อมไทรอยด์อื่นๆ การตรวจคนไข้ เมื่อสัมผัสคอพอกที่ขยาย ให้ใช้เครื่องตรวจฟังเสียง เพื่อวางไว้บนไทรอยด์ที่ขยายโดยตรง หากได้ยินเสียงของหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องแบบเสียงต่ำ

จะมีประโยชน์มาก สำหรับการวินิจฉัยภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน นอกจากนี้ ยังสามารถได้ยินเสียงของหลอดเลือดแดงซิสโตลิก ในผู้ป่วยที่เป็นโรคคอพอกกระจายที่มีภาวะไฮเปอร์ฟังก์ชัน หากคอพอกโต ไม่เห็นอาการบวมแต่สัมผัสได้ อาการบวมเห็นได้และสัมผัสได้ แต่ภายในกล้ามเนื้อสเตอร์โนไคลโดมาสตอยด์มากกว่าขอบด้านนอกของกล้ามเนื้อ

 

 

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม >> ปอดอักเสบ โรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไร