โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ไหว้ครู ปีการศึกษา2563

ไหว้ครู ปีการศึกษา2563 โรงเรียนวัดโบราณาราม ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2563 ให้นักเรียนได้ทำการขอบคุณคุณครูทุกท่านในโรงเรียน

ไหว้ครู ไหว้ครู