โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

กระแทก การถูกกระแทกที่ศีรษะทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บของระบบประสาทส่วนกลางได้

กระแทก

กระแทก การถูกกระทบกระแทก มักจะถูกกำหนดเป็นความผิดปกติใน … Read more