โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

หัวใจ การนอนหลับและกรน และอาการหอบอาจเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ

หัวใจ

หัวใจ ชายวัยกลางคนอายุ 40 ปีที่นอนหลับและกรนในตอนกลางคื … Read more