โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

พันธุกรรม อธิบายเกี่ยวกับการรักษาและการตรวจโรคทางพันธุกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม ในอดีตโรคทางพันธุกรรมถือเป็นโรคที่ค่อนข้างหาย … Read more