โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

คอหอย โรคคอหอยอักเสบเรื้อรังมีอาการอย่างไรและภาวะกรดไหลย้อนเกี่ยวข้องกับโรคอย่างไร

คอหอย

คอหอย โรคคอหอยอักเสบเรื้อรัง เกิดจากอาการของกล่องเสียงอ … Read more