โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ผ้าอ้อม ประโยชน์ของผ้าอ้อม และข้อเสียของผ้าอ้อมสำเร็จรูป

ผ้าอ้อม

ผ้าอ้อม สำเร็จรูปออกสู่ตลาดในช่วงทศวรรษ 90 แม้ว่าจะมีกา … Read more