โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อัณฑะ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆ ของภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย

อัณฑะ

อัณฑะ การเจริญผิดปกติของลูกอัณฑะ สามารถทำให้เกิดภาวะมีบ … Read more