โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

กาแฟ ประเภทของแท่งกาแฟตามขนาด และวัตถุประสงค์ อธิบายได้ ดังนี้

กาแฟ

กาแฟ คนรักที่แท้จริงของเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมนี้เชื่อ … Read more