โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

อุบัติเหตุ อธิบายเกี่ยวกับทารกที่ซนกว่าปกติมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

อุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ ทารกทุกคนมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ และทาร … Read more