โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

เพศสัมพันธ์ มัยโคพลาสโมซิสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกิดจากเชื้อไมโคพลาสมา

เพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธ์ มัยโคพลาสโมซิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท … Read more