โรงเรียนวัดโบราณาราม

หมู่ที่4 บ้านหูนบ ตำบลพิปูนอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

ยา อธิบายเกี่ยวกับผลของยาความดันโลหิตสูงต่อโรคหอบหืดและยารักษาชนิดต่างๆ

ยา

ยา รู้ทันปัญหาและยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากควา … Read more